PRISER

PRISER

Bohagsflytt:

Bärhjälp från 3 man: 850kr/tim efter rutavdrag

Bärhjälp från 4 man: 1200 kr/tim efter rutavdrag

Eventuell tilläggskostnad:

100kr per våning och timme tillkommer vid bärning i trappor utan hiss.

Transportkostnad: 350 kr per flyttuppdrag

Möbeltransport:

Palltransport: